Uśmiechnięta osoba podpisuje dokumentTłumaczenia kart charakterystyki (SDS)

Karty charakterystyki (SDS – ang. Safety Data Sheet) mają za zadanie przekazać użytkownikom substancji i preparatów uznanych za szkodliwe lub niebezpiecznych jak się z nimi obchodzić, jak ich używać, pakować i transportować. Nasze biuro oferuje profesjonalne tłumaczenie kart charakterystyki, gdyż zdajemy sobie sprawę, że mają one wpływ na zdrowie, a niekiedy życie osób mających styczność z chemikaliami. Charakterystyki substancji niebezpiecznych, które dopiero wprowadzane są do obrotu na terenie kraju, zgłaszane są do odpowiednich instytucji jak Biuro do spraw Substancji Chemicznych.

 

Wysokiej jakości tłumaczenie kart charakterystyki – co to znaczy?

Podobnie jak w przypadku tłumaczeń technicznych, tak i przekłady kart charakterystyki (SDS) wymagają od tłumacza wiedzy z zakresu chemii, znajomości specjalistycznej terminologii, a także określonych wymogów prawnych. Dlatego też przełożenie tego typu dokumentów na język docelowy powinno się zlecić specjalistom z wieloletnim doświadczeniem i o odpowiednich kwalifikacjach.

Wysokiej jakości tłumaczenie kart charakterystyki musi precyzyjnie przekazywać treść oryginału, odznaczać się spójnością terminologiczną, być zgodne z obowiązującymi normami i uwzględniać specyfikę formatu tego rodzaju dokumentu.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania.

Czytaj więcej