Uśmiechnięta osoba podpisuje dokumentTłumaczenia kart charakterystyki (SDS)

Karty charakterystyki mają za zadanie przekazać użytkownikom substancji i preparatów uznanych za szkodliwe lub niebezpiecznych jak się z nimi obchodzić, jak ich używać, pakować i transportować. Nasze biuro oferuje profesjonalny przekład tego typu dokumentów, gdyż zdajemy sobie sprawę, że mają one wpływ na zdrowie, a niekiedy życie osób mających styczność z chemikaliami. Charakterystyki substancji niebezpiecznych, które dopiero wprowadzane są do obrotu na terenie kraju, zgłaszane są do odpowiednich instytucji jak Biuro do spraw Substancji Chemicznych.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania.

Czytaj więcej