Osoba trzyma w dłoniach makietę molekułTłumaczenia naukowe

Postępująca globalizacja, szeroki dostęp do Internetu i rozwój technologiczny sprzyjają rozwojowi nauki i wymianie doświadczeń między grupami badawczymi z różnych krajów. Nasze biuro oferuje tłumaczenia naukowe tekstów dotyczących różnych dyscyplin, współpracujemy z osobami indywidualnymi, naukowcami, studentami, przedsiębiorstwami i instytucjami.

Zapewniamy rzetelne i terminowe wykonanie każdego zlecenia, niezależnie od tego, czy dotyczy tłumaczeń technicznych, czy też naukowych.

 

Jakie tłumaczenia naukowe oferujemy?

Proponujemy przekłady tekstów z dziedzin nauk ścisłych i humanistycznych, między innymi: geologii, biotechnologii, geografii, chemii, mechaniki, prawa. Nasza oferta z zakresu tłumaczeń naukowych obejmuje m.in.:

  • artykuły naukowe,
  • sprawozdania,
  • prezentacje i raporty z badań,
  • dokumentację projektową,
  • recenzje prac naukowych.

W naszym biurze tłumaczeniami naukowymi zajmują się wyłącznie osoby z odpowiednią wiedzą merytoryczną oraz znakomitą znajomością języków obcych. Należy bowiem podkreślić, że tego rodzaju przekłady wymagają odpowiedniego podejścia i kompetencji wykraczających poza te potrzebne przy tłumaczeniach tekstów codziennych.

 

Specyfika tłumaczeń naukowych

Teksty naukowe cechują się m.in. wysokim nasyceniem specjalistyczną terminologią, obecnością cytatów i przypisów, zorientowaniem na funkcję informatywną, stosowaniem form bezosobowych, brakiem słownictwa nacechowanego emocjonalnie, zwięzłością oraz specyficzną i szablonową kompozycją. Przekład tego typu treści jest więc ogromnym wyzwaniem. Specjalistyczne tłumaczenia naukowe powinny być w związku z tym wykonywane wyłącznie przez osoby obeznane ze specyfiką stylu naukowego oraz dysponujące wiedzą z dziedziny, o jakiej traktuje przekładany tekst.

Profesjonalne tłumaczenie naukowe precyzyjnie, bez żadnych przeinaczeń przekazuje sens oryginalnego tekstu z zachowaniem fachowej terminologii. Spójność stylistyczna i merytoryczna to jednak nie wszystko. Oprócz tego konieczna jest modyfikacja takich elementów, jak np. oznaczenia cytatów, zgodnie z konwencją przyjętą w języku docelowym.

Jeżeli szukasz specjalistów od tłumaczeń naukowych w dziedzinie prawa, medycyny, biologii, chemii, mechaniki czy jakiejkolwiek innej – zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy dokładne, skrupulatne przekłady z zachowaniem standardów i norm obowiązujących w danej branży.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania.

Czytaj więcej